top of page

V-tex site Kortrijk.

Ooit het kernpunt van textielveredeling in Kortrijk, ondertussen herbestemd tot buurtgerichte site met sociale, culturele en sportieve activiteiten. De industriële site ademt urban.

Het industrieel complex Vetex staat voor meer dan 100 jaar textielveredelingsgeschiedenis in Kortrijk. De oorsprong van het bedrijf gaat terug tot een garenververij die Kamiel Labmrecht in 1897 oprichtte. De resterende gebouwen - het poort- en het centraal gebouw - dateren grotendeels van het interbellum. In 1937 werd aan de westkant van de Pieter de Conincklaan een nijverheidsgebouw van de firma Vetex gebouwd, dat uitgeeft op de Veldstraat.

Aan de glorieperiode van Vetex kwam een einde in de jaren 80-90. De wijk kende toen een industriële leegloop. De sluiting van het textielveredelingsbedrijf Vetex in 1994 betekende voor de wijk en de buurtbewoners een dieptepunt. 

 

Toen de stad in 2004 de fabriek kocht, ging een groot gedeelte van de gebouwen tegen de vlakte. Alleen het midden- en het poortgebouw bleven over. Een buurtwerker werd aan gesteld om samen met de stad de herbestemming van het poortgebouw te realiseren. Resultaat was het behoud van het poortgebouw en een buurtgerichte herbestemming met sociale, culturele en sportieve activiteiten.

bottom of page