top of page

Privacy policy

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

  • Om te kunnen deelnemen aan onze voorstellingen (uitvoering transactie)

  • Om actieve klanten over gelijkaardige producten te informeren via direct marketing (gerechtvaardigd belang)

  • Voor het versturen van nieuwsbrieven, thematische mailings en uitnodigingen (toestemming betrokkene)

  • Voor het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

 

Om welke persoonsgegevens gaat het?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen en verwerken:

 

  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

  • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer of rijksregisternummer

  • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit

 

Doeleinden

‍We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Derden

‍De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

 

Veranderingen

‍Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt.

 

Aanpassen/Uitschrijven nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt je de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden.

 

Aanpassen Communicatie

Indien je jouw gegevens wilt aanpassen of je wilt deze uit onze bestanden verwijderen, kan je contact met ons opnemen via oorkruidevents@gmail.com. Wij voorzien een antwoord binnen de 72 uur. 

 

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

 

Foto’s & video’s

Tijdens Oorkruid worden er foto’s en video’s gemaakt. Deze foto’s worden geplaatst op onze website of onze social media kanalen. Wij vragen hiervoor geen toestemming maar als je wilt kun je je foto laten verwijderen — een email aan oorkruidevents@gmail.com volstaat daarvoor. Deze foto's en/of video's kunnen ook gebruikt worden voor onze eigen reclame doeleinden (zoals op folders). Wij vragen hiervoor geen toestemming en je geeft automatisch jouw akkoord door Oorkruid te betreden. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou of -in jouw directe opdracht- aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

 

KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. 

 

VRAGEN EN FEEDBACK

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kan je contact met ons opnemen: oorkruidevents@gmail.com

bottom of page