top of page

Preetjes Molen Heule.

De enige windmolen in Europa die nog vlas zwingelt. Beschermd monument als symbool voor de vroegere bloeiende vlasnijverheid in de Leiestreek. 

Preetjes Molen - gebouwd door en genoemd naar Ivo Deprez, toenmalig eigenaar van de molen - is een unicum in de streek, in België en zelfs in Europa. 

De vlasnijverheid in de streek van Kortrijk specialiseert zich vanaf de jaren 1850 in de bereiding van vlasvezels, klaar om te spinnen. De vereiste bewerkingen zijn: roten, brakelen en zwingelen. Het zwingelen van het vlas dient om de gebroken houtdeeltjes door een kappende beweging uit het gebrakelde vlas te slaan zodat de vezels volledig vrijkomen. Het zwingelen op een Vlaamse stermolen wordt aangedreven met pedalen. In 1866 koppelt Ivo Deprez deze stermolen aan windenergie. Omstreeks 1870 staan er in Heule alleen al 10 zwingelmolens. De molen werd gebruikt tot 1914 en is vandaag een beschermd moment, mede dankzij de vzw Vrienden van Preetjes molen die zich jarenlang ingezet hebben om dit unieke vlaserfgoed te bewaren. Sinds 2016 is de stad Kortrijk de nieuwe eigenaar en op vandaag staat Texture in voor de exploitatie.

bottom of page